Zwroty i reklamacje

ZWROTY TOWARU

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

TravelPhoto Systemy Obrazowania, ul. Gładka 6, 02-172 Warszawa

1.1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwracane towary muszą być kompletne oraz muszą być zwracane w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bądź też w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną fakturą lub paragonem sprzedaży lub nr zamówienia z naszego sklepu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Nie odbieramy kierowanych do nas przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

4.1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014r., Dz.U. z 2014r. poz. 827)

(1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. książka z dedykacją;

(3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (m. in. repelenty, treści cyfrowe, książki z dedykacją, rzeczy osobiste, itp.);

(4) rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu;

(5) rzeczy na które udzielony był rabat wiążący się z brakiem możliwości zwrotu (wyprzedaż)

 

PRZESYŁKI NIE ODEBRANE

1. Przesyłki, które zostały odesłane do sklepu NAMIB.pl z powodu nie odebrania w terminie lub braku możliwości doręczenia przez kuriera po otrzymaniu trafiają do magazynu sklepu, a klient zostaje powiadomiony mailem.

2. Po wpłacie 15 zł (nr konta w stopce sklepu: Kontakt i dane firmy ) na koszty przepakowania i ponownej wysyłki paczka zostanie wysłana.

3. Paczki nie odebrane przez 60 dni przez klienta od daty pierwszej wysyłki zostają uznane za porzucone i nie przysługuje za nie zwrot pieniędzy. 


 

 

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Adresat: TravelPhoto Systemy Obrazowania, ul. Gładka 6, 02-172 Warszawa

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy:

 

– Data zawarcia umowy...........................

 

– Numer zamówienia...........................

 

– Imię i nazwisko Użytkownika ............................

 

– Adres Użytkownika ....................................

 

– Podpis Użytkownika .........................................

 

– Data ................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Właściciel i numer konta bankowego na które należy wykonać przelew:

 

________________________________________________________

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl